Üdvözöljük Önt a „Közérdekű adatok” oldalon! A „Közérdekű adatok” oldalak létrehozásának célja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az egyéb kötelező közzétételt előíró jogszabályban foglaltak maradéktalan végrehajtása. 

A törvényben meghatározott közfeladatot ellátó szerveknek a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közérdekű adatoknak a törvényben meghatározott körét, közzétételi listában elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül, folyamatosan és díjmentesen közzé kell tenni.

Így a látogatók ezeken az oldalakon tájékoztatást kapnak a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő INTEGRIT-XX. Városüzemeltetési-, Szervező-, Fejlesztő- és Szolgáltató Kft. szervezetét, működését, feladat-és hatáskörét, gazdálkodását stb. érintő információkról.
Természetesen az oldalról letölthető közérdekű információk mellett továbbra is lehetőség van szóban, írásban vagy elektronikus úton közérdekű adatokat igényelni.

ADATIGÉNYLÉS

Az „Adatigénylés” oldalon a Látogatók közérthető formában tájékoztatást kapnak a közérdekű adatok egyedi adatigénylési eljárásra vonatkozó jogi útmutatóról, a közérdekű adatok egyedi igénylésének helyi szabályairól, az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről, továbbá a Kft. erre kijelölt munkatársának elérhetőségeiről.

Tovább  

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

A „Szervezeti, személyzeti adatok” címszó alatt a Látogatók megismerhetik az INTEGRIT-XX. Városüzemeltetési-, Szervező-, Fejlesztő- és Szolgáltató Kft. szervezeti, személyzeti adatait. A „Tevékenységre vonatkozó adatok” címszó alatt a Látogatók széleskörű információkat kaphatnak az INTEGRIT-XX. Városüzemeltetési-, Szervező-, Fejlesztő- és Szolgáltató Kft. feladat-és hatáskörét meghatározó alapvető jogszabályokról, az önkormányzati és tulajdonosi jogkörbe tartozó ügyek eljárásairól, a közszolgáltatásokról A „Gazdálkodási adatok” címszó alatt a Látogatók információkat kaphatnak INTEGRIT-XX. Városüzemeltetési-, Szervező-, Fejlesztő- és Szolgáltató Kft. működésének törvényességéről, a különböző ellenőrzésekről, megismerhetnek különböző statisztikákat, az évenkénti költségvetését, egyéb kifizetéseket, a foglalkoztatottak létszámát.

Tovább  

EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA / ÜVEGZSEB

Az „Egyedi közzétételi lista/ Üvegzseb” oldalon a Látogatók megismerhetik a jogszabályi előírásokon felül, az Önkormányzat és a Képviselő-testület által, önálló határozatban (határozatokban) meghatározott adatokat. A nettó 200 000,- Ft értékhatárt meghaladó kiadásokra vonatkozó szerződések (az Infotv. I. melléklet III. 4. pontja szerinti tartalommal).

Tovább  

KÖZADAT KERESŐ RENDSZER

Magyarország Alaptörvénye (VI. cikk) szerint mindenkinek joga van a közérdekű adatokat megismerni és azokat terjeszteni. Ezen alapvető jog érvényesülését elősegítendő, az Országgyűlés elfogadta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.A törvény szerint az elektronikus közzétételt az adatok internetes honlapon való hozzáférhetővé tételével kell teljesíteni, úgy, hogy a hozzáférés legyen ingyenes és anonim módon igénybe vehető. Ezen túlmenően a törvény az állampolgárok tájékoztatását további segítése végett előírja, hogy az informatikáért felelős miniszter egységes közadatkeresőt működtet. Ennek révén az állampolgár egységes felületen közvetlenül hozzáférhet bármely közzétételre kötelezett szerv közzétett adataihoz, ám emiatt az egyes szerveknél nem csak a közzétett adatokat kell elkészíteni, hanem létre kell hozni olyan leíró adatokat (metaadatokat) is, amelyeket begyűjtve a közadatkereső el tudja dönteni, hogy az állampolgár által keresett közzétett adatok milyen megjelenítési egységekben érhetőek el.

Tovább