06 Jan
06Jan

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2009. év második felében elindította a „Pesterzsébet Kártya” projektjét. E projekt keretében a Pesterzsébeten lakóhellyel rendelkező, a 62. életévüket betöltöttek számára ingyenesen, a 18. – 62. életév közöttiek részére 500,- Ft-ért biztosítja az önkormányzat a Pesterzsébet Kártyát.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A KÁRTYÁRÓL

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2010. óta bocsátja ki az ún. „Pesterzsébet Kártyát” (továbbiakban: Kártya). 

A Kártya az Euro Discount Club ún. EDC logojával ellátott, Magyarország teljes területén igénybe vehető szolgáltatást nyújtó, saját arculatú kártya, amelyen a vásárlási és egyéb kedvezményekre jogosító Classic szintű bercode van elhelyezve. 

A Kártya kibocsátásával az Önkormányzat már egy országszerte működő rendszerhez csatlakozott, amellyel a Kártya tulajdonosai számára biztosítva lett, hogy nem csak Pesterzsébeten, hanem több ezer elfogadó helyen (a rendszerhez csatlakozó vállalkozóknál, üzleteknél, szolgáltatóknál) használhassák a Kártyájukat. 

Azon üzletekben/intézményekben (nem csak Pesterzsébet területén, hanem az egész ország területén), amelyek csatlakoztak az elfogadóhelyekhez, az általuk meghatározott kedvezménnyel lehet vásárolni a Kártya előzetes felmutatásával. Az elfogadóhelyeket a bejáratnál elhelyezett matrica alapján lehet felismerni. 

A Pesterzsébet Kártyával kapcsolatos eljárásrendet a Pesterzsébet Kártya kibocsátásáról és használatáról szóló 41/2009. (XI. 30.) Ök. sz. rendelet szabályozza.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A LAKOSSÁG RÉSZÉRE

A Kártya tartalmazza a Kártyatulajdonos nevét, a Kártya sorszámát (8 jegyű), valamint a határozott időre szóló érvényesítő vonalkód matricát. 

A Kártya csak a vonalkód matricával ellátva érvényes, a vonalkód matricán lévő időtartamig. A vonalkód matricán lévő időtartam jelölése: ÉÉÉÉ/HH. A vonalkód matrica 2019. évig csak 1 éves időtartamra szólt, a 2019. évben (és ezt követően) kiadott vonalkód matricák érvényessége már 3 évre szól. 

Figyelem! Az érvényességi időt tartalmazó vonalkód matricát annak lejáratát követően a Hivatal már nem postázza automatikusan, azért ügyfélfogadási időben a Hivatalba be kell jönni!Az érvényességi időt tartalmazó vonalkód matrica mindenki részére térítésmentesen jár.

Csak az érvényes Kártya jogosít a vele járó kedvezmények igénybevételére, A lejárt érvényességű vonalkódot tartalmazó Kártya nem!A Pesterzsébet Kártya elfogadóhelyeit, valamint az általuk biztosított kedvezmény mértékét az Interneten lehet megnézni.

Információk a 62 éven felüliek részére

Pesterzsébet közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 62 év feletti magánszemélyek részére a Kártya, valamint az ehhez tartozó, az érvényességi időt tartalmazó vonalkód matrica alanyi jogon, külön igénylés nélkül, térítésmentesen jár. 

A 62. életévet betöltő személyek a következők szerint kapják meg a Kártyát, valamint az ehhez tartozó határozott időre szóló vonalkódot:

a) a 62. életévüket a Kártya kibocsátásának napjáig betöltő személyek adott év III. 31.-ig;

b) a 62. életévüket az adott év III. 01. – VIII. 31. közötti időszakban betöltő személyek IX. 30.-ig;

c) a 62. életévüket adott év IX. 01. – következő év III. 01. közötti időszakban betöltő személyek III. 31.-ig.

Információk a 18 – 62 év közöttiek részére

Azon magánszemélyek, akik lakóhellyel rendelkeznek Pesterzsébeten, és a 18. életévüket már betöltötték, de a 62. életévüket még nem, 500,- Ft-ért vásárolhatják meg a Kártyát a Hivatalban. Az érvényességi időt tartalmazó vonalkód matrica részükre is térítésmentesen jár.

Az 500,- Ft-ot be lehet fizetni a Hivatal pénztárában, vagy átutalással (a Hivatal számlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt 12001008-01510331-00100003) lehet kiegyenlíteni. Átutalásnál a közleményben fel kell tüntetni a „Pesterzsébet Kártya összege” megnevezést, valamint az igénylő nevét.

A Kártya igénylésének menete

A Kártya iránti igényt (amely tartalmazza az első 3 évre szóló érvényesítő vonalkód matricát is) az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (továbbiakban: nyomtatvány) kell benyújtani. A nyomtatvány az önkormányzat hivatalos honlapjáról (www.pesterzsebet.hu) letölthető, vagy a Hivatalban kérhető.

Az igényt postai úton, valamint e-mailen keresztül lehet visszajuttatni, vagy személyesen, a Hivatalban lehet leadni.

Személyesen a Polgármesteri Hivatal 1201 Bp. Kossuth Lajos tér 1. szám alatti épületében a fsz. 17-es irodában, ügyfélfogadási idő alatt (hétfő: 14.30 - 18.00, szerda: 8.00 - 16.30, péntek: 8.00 - 11.30). A kérelmet 2 példányban kell kitölteni, az egyik igénylőlappal a Hivatal pénztárában lehet befizetni az 500 Ft-ot, ezt követően kell a másik példánnyal a kérelmet intézni.

E-mail-en keresztül a kovacs.gyorgyne@pesterzsebet.hu címre lehet csatolt formátumban elküldeni a honlapról letöltött igénylőlapot.

Postán is be lehet küldeni a kitöltött kérelmet (valamint az 500,- Ft befizetését igazoló dokumentumot) a 1201 Budapest XX. kerület, Kossuth Lajos tér 1., vagy a 1725 Pf. 93. címre. A borítékra rá kell írni, hogy Pesterzsébet Kártya igény.

A Kártyát az igény benyújtását követő maximum 30 napon belül kapja meg a jogosult. A kiadás időpontjáról a Hivatal értesíti (telefonon, vagy e-mail címén, ha az nincs, levél formájában) a tulajdonost. Kérésre tértivevényes levélben a megadott címre postázza a Hivatal a küldeményt.

További információért keresse közvetlenül a Pesterzsébet Kártyával foglalkozó munkatársunkat, Kovács Györgynét. E-mail címe: kovacs.gyorgyne@pesterzsebet.hu, telefonszáma: 289-2518 személyesen ügyfélfogadási időben a Hivatal épületében (Budapest XX. kerület Kossuth tér 1. fszt.17.)

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK VÁLLALKOZÓK, VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

Figyelem! Az elfogadó helyek részére a csatlakozást nem az önkormányzat intézi. Amennyiben egy szolgáltató (vállalkozó, vállalkozás, társaság, stb.) csatlakozni kíván az (országos) hálózathoz, azt online formában teheti meg a CarDeal Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által üzemeltett www.bercode.com honlapon, „A bercode-elfogadók előnyei” menüpontban. 

A csatlakozást követően az elfogadó hely a rendszerből kap egy Business szintű bercode-t, amellyel az összes közösség vásárlásaira számító – elfogadóhellyé válnak.

Az elfogadóhelyek jelentkezésével kapcsolatos tudnivalók a www.bercode.com, (előző: www.edc.hu) oldalon találhatók.  

A CarDeal Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tájékoztatása szerint folyamatban van a leendő elfogadóhelyek részére egy tájékoztató elkészítése, amely részletesen tartalmazni fogja a csatlakozási eljárás lépéseit. Amint ez megvan, a honlapunkon azonnal közzétesszük.

Reméljük, az Ön vállalkozását is a Kártya elfogadóhelyek között üdvözölhetjük!

Forrás: pesterzsebet.hu